Поновлення "Servio HMS"

From SERVIO
Revision as of 13:42, 27 October 2022 by Bilan.k (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Other languages:

Версія 06.00.071 від 27.10.2022

Модуль Опис
HMS CRM Створення нового підмодуля "Замовлення"
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.070 від 19.10.2022

Модуль Опис
Звітність Доопрацювання звіту ST040
ОТА Room wizard додавання параметру обмеження
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.069 від 18.10.2022

Модуль Опис
Бухгалтерія Доробка вкладки "Рахунки"
HMS CRM Зміни інтерфейса карти контакта
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.068 від 12.10.2022

Модуль Опис
Інтеграції Доробка вигрузки ресторанних рахунків
HMS CRM Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.067 від 06.10.2022

Модуль Опис
Звіти Доробка додаткових характеристик в шаблонах
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.066 від 03.10.2022

Модуль Опис
Звіти Доробка додаткових характеристик в шаблонах
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.065 від 29.09.2022

Модуль Опис
Звіти Доробка перерахунку статистичних даних
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.064 від 27.09.2022

Модуль Опис
Інтеграції Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.063 від 10.09.2022

Модуль Опис
Інтеграції Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
Персонал Зміна інтерфейсу вибору каси
Звітність Доопрацювання звіту по компанії джерелу
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.062 від 10.09.2022

Модуль Опис
Звітність Доопрацювання звіту по компанії джерелу
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.061 від 09.09.2022

Модуль Опис
HMS CRM Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.060 від 06.09.2022

Модуль Опис
Система Додавання розкладу формування та відправлення шаблонів.
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.059 від 25.08.2022

Модуль Опис
Виправлення помилок Виправлення помилок

Версія 06.00.058 від 19.08.2022

Модуль Опис
Виправлення помилок Виправлення помилок

Версія 06.00.057 від 18.08.2022

Модуль Опис
Інтеграції Доробка інтеграції ОТА каналу
Система Додавання анкет з модуля HMS CRM
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.055 та 06.00.056 від 12.08.2022

Модуль Опис
Інтеграції Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.054 від 11.08.2022

Модуль Опис
Шахматка Виводяться додаткові данні про гостя в інформаційному вікні в шахматці
Оповіщення Додані розсилки за допомогою мессенджерів
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.053 від 03.08.2022

Модуль Опис
Система Формування і збереження шаблону фільтрів в CRM
Система Додано налаштування виду меню модулів
Система Доробка налаштувань прав ролей для постачальників послуг
Система Доробка довідника категорій номерів
Система Дороблена прив'язка робочого місця до готелю
Звіти Додані статистичні дані по гостям
Карта компанії Додано джерело в карті компанії
Карта рахунку Додано налаштування вибора методу розрахунку податку
Прейскуранти Додано динамічний пакет послуг
Інтеграції Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
ОТА Оновлення обмежень для ОТА-каналів
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.052 від 19.07.2022

Модуль Опис
Система Доданий модуль CRM
Система Додано налаштування часу роботи відділу бронювання
Звіти Додано інформацію по компаніям в підтвердженнях бронювання
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.051 від 12.07.2022

Модуль Опис
Модуль бронювання в.3 Імпорт оплат з модуля бронювання
Система Розширення прав доступу до анкет гостей з інших готелів мережі
Інтеграції Додано пошук по особистим рахункам в ресторанній службі
Покоївки Об'єднання прибирань по пріоритету
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.050 від 30.06.2022

Модуль Опис
Інтеграції Додано пошук каси при імпорті оплати з бекофісу
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.049 від 28.06.2022

Модуль Опис
Модуль бронювання в.2 Додано вивантаження номеру телефона для модуля бронювання
Модуль бронювання в.2 Додано відображення налогів в модуль бронювання
Інтеграції Додані ресторанні рахунки в онлайн вивантаження для бекофісу
Інтеграції Додано фільтр по даті депозитного рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
Інтеграції Додані дані по платнику в онлайн вивантаження для бекофісу
Налаштування Доопрацювання завдань для покоївок по графіку прибирань
Система Додано формування групового рахунку для гостей групи
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.047-06.00.048 від 17.06.2022

Модуль Опис
Інтеграції Додано тип рахунку та інформацію по податкам в онлайн вивантаження для бекофісу
Інтеграції Додано фільтр по рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
Інтеграції Додано інформацію по фіскальній зміні в онлайн вивантаження для бекофісу
Звіти Додані фільтри в звіт ST010 "Брони менеджеров за период"
Система Додана локалізація для Узбекисану
Система Доповнення функцією Блоки номерів і окрема статистика завантаження
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.044-06.00.046 від 24.05.2022

Модуль Опис
Система Звязок сегментів з прейскурантом та картою гостя
Модуль бронювання в.2 Можливість роботи з цінами по місцям
Модуль бронювання в.2 Розширення інтеграції описом та характеристиками номерів
Модуль бронювання в.2 Інтеграція прокату з модулем бронювання
Модуль бронювання в.3 Розширення фільтру для імпорту бронювань на час створення бронювання з точністю до секунд
Налаштування Доповненя імпорту довідників вибором файлу користувачем
Налаштування Підказка в картці користувача для рівня доступу
Налаштування Зміни в правилах досупу ролі: введення дозвільного принципу, для ролі.
Інтеграції Розширення інтеграції з системою лояльності, облік транзакцій повернення по дисконтним операціям
Інтеграції Розширення інтеграції з бухгальтерскими системами в ExtrnalService API, доповнення імпортом оплат
Корпоративний модуль Збільшення кількості дітей в комбобоксі при бронюванні
Карта гостя Доповнення функцією аннуляції для карт ідентифікації гостя
Звіти Звіт GR011. Доповнення в набір даний примітки з карти гостя
Прейскуранти Тарифи. Зміна автонумерації проритету
Склад готелю Доповнення системи "Складом готелю" з відслідкуванням продажів товарів з акцизними марками
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.43 від 27.04.2022

Модуль Опис
Система Додана фавіконка
Система Прокат. Можливість автонарахувань
Різне Сортування шаблонів по порядку в довіднику шаблонів
Продажі Зміна автоматичної нумерації пріоритетів в тарифі
Продажі Відображення порядку в списку прейскурантів
Налаштування Зміна в налаштуваннях прав доступу рівнях доступу по ролям
API Модуль бронювання. Додавання компанії-джерела до в протокол інтеграції
Карта гостя Виведення коментаря анкети гостя на основнй вкладці карти гостя
Виправлення помилок Виправлення ряду не критичних помилок

Версія 06.00.042 від 19.04.2022

Модуль Опис
OTA Інтеграції нової версії модуля бронювання
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.041 від 13.04.2022

Модуль Опис
Бухгалтерія Довідник договорів компанії. Розширення курування записами в довіднику
Налаштування Імпорт анкет та карт гостей
Система Прокат. Умови тарификації. Виділення окремих правил автонарахувань
Шахівниця Можливість візуалізувати рядки для ресурсів по прокату
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок

Версія 06.00.040 від 01.04.2022

Модуль Опис
Карта гостя Додавання вкладки для записів по прокату
Налаштування Додавання імпорту довідників (категорії номерів, кімнати, види нарахувань, анкети, бронювання)
Звіти Новий звіт "Гості з продовженням/виїздом"
Система Сортування списку мови для інтерфейсу на сторінці входу
Система Реквізит в касі для реєстрації чеків без друку
Система Додавання варіант знижки в пакетній послузі без врахування зафіксованих послух
Виправлення помилок Виправлення ряду помилок